Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy nhựa Khải Thừa
Địa điểm: Huyện Lục Nam - Bắc Giang
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Địa điểm: Huyện Lục Nam - Bắc Giang
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác