Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu K - Khu đô thị Tuần Châu
Địa điểm: Tuần Châu - TP. Hạ Long - Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Địa điểm: Tuần Châu - TP. Hạ Long - Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác