Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Trường Hàn Quốc - Hà Nội
Địa chỉ: Hà Nội
Đối tác: Công ty Cơ khí & Xây dựng POSCO E&C
Địa chỉ: Hà Nội
Đối tác: Công ty Cơ khí & Xây dựng POSCO E&C
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D350A
Khối lượng: 19.000m
Thời gian thực hiện: 2010

Dự án khác

098 454 6666