Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu đô thị Sing Garden
Địa điểm: KĐT & Dịch vụ VSIP Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Địa điểm: KĐT & Dịch vụ VSIP Bắc Ninh
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A PHC
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác