Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu đô thị cảng Ngọc Châu
Địa điểm: TP Hạ Long - Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp cọc 300A PHC, 350A PHC
Địa điểm: TP Hạ Long - Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp cọc 300A PHC, 350A PHC
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác