Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Vincity Ocean Park
Địa điểm: Quận Long Biên - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc PHC D400A
Địa điểm: Quận Long Biên - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc PHC D400A
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác