Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2
Địa điểm: Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D450, D600
Địa điểm: Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D450, D600
Thời gian thực hiện: 2018 - 2019

Dự án khác