Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy P&TEL Việt Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong
Đối tác: Công ty Xây dựng MDA - Hàn Quốc
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong 
Đối tác: Công ty Xây dựng MDA - Hàn Quốc
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D300A
Thời gian thực hiện: 2010
 

Dự án khác

098 454 6666