Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy Intops
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh
Đối tác: Công ty Xây dựng MDA - Hàn Quốc

Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh

Đối tác: Công ty Xây dựng MDA - Hàn Quốc

Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D300A

Khối lượng: 25.000m

Thời gian thực hiện: 2010

Dự án khác

098 454 6666