Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu đô thị thương mại và du lịch Ecopark
Địa chỉ: Văn Giang - Hưng Yên
Đối tác: Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng
Địa chỉ: Văn Giang - Hưng Yên
Đối tác: Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D300, D400A
Khối lượng: 58.800m
Thời gian thực hiện: 2010

Dự án khác

098 454 6666