Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast
Địa chỉ: Cát Hải - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D400, D500, 400x400
Địa chỉ: Cát Hải - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D400, D500, 400x400
Thời gian thi công: 2017 - 2018

Dự án khác