Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất
Địa chỉ: Bình Đông - Bình Sơn - Quảng Ngãi
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D350, D400, D500, D600
Địa chỉ: Bình Đông - Bình Sơn - Quảng Ngãi
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc  D350, D400, D500, D600
Thời gian thực hiện: 2017 - 2018

Dự án khác