Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Vincom Thái Nguyên
Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: 2017

Dự án khác