Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu nhà ở cao tầng, văn phòng làm việc và nhà ở thấp tầng
Địa chỉ: Số 89 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc PHC D350A, D400
Địa chỉ: Số 89 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
Hạng mục: Cung cấp cọc PHC D350A, D400
Thời gian thực hiện: 2017

Dự án khác