Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Vinpearl Quảng Nam
Địa chỉ: Bình Dương - Thăng Bình - Quảng Nam
Đối tác: Chi nhánh Quảng Nam - Công ty CP Vinpearl
Địa chỉ: Bình Dương - Thăng Bình - Quảng Nam
Đối tác: Chi nhánh Quảng Nam - Công ty CP Vinpearl
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D400, D600
Thời gian thực hiện: 2017

Dự án khác