Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy đóng tàu 189 - Bộ Quốc phòng
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty CP Công trình Đường thủy
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty CP Công trình Đường thủy
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D500B, D500C
Khối lượng: 25.000m
Thời gian thực hiện: 2008

Dự án khác

098 454 6666