Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy thép Đình Vũ
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty CP Thép Đình Vũ
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty CP Thép Đình Vũ
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D400A, D500A
Khối lượng: 38.000m
Thời gian thực hiện: 2008

Dự án khác

098 454 6666