Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Khu đô thị Park City Hà Nội
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội
Đối tác: Công ty CP Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D300
Khối lượng: 47.000m
Thời gian thực hiện: 2016 (đang thi công) 

Dự án khác