Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Vinhomes Hạ Long
Địa chỉ: Hạ Long - Quảng Ninh
Đối tác: Tập đoàn Vỉngoup - CTCP
Địa chỉ: Hạ Long - Quảng Ninh
Đối tác: Tập đoàn Vỉngoup - CTCP
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D350, 300x300
Khối lượng: 132.000m
Thời gian thực hiện: 2016

Dự án khác