Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy thép đặc biệt SHENGLI
Địa chỉ: Thái Bình
Đối tác: Công ty TNHH Thép đặc biệt SHENGLI
Địa chỉ: Thái Bình
Đối tác: Công ty TNHH Thép đặc biệt SHENGLI
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D300A, D400A
Khối lượng: 46.000m
Thời gian thực hiện: 2008

Dự án khác

098 454 6666