Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy cơ khí công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao VMECO
Địa điểm :KCN Trà Kha, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Hạng mục : Cung cấp và ép cọc bê tông dự ứng lực
Địa điểm :KCN Trà Kha , Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 
Hạng mục : Cung cấp và ép cọc bê tông dự ứng lực. 
Thời gian thực hiện : 2019  

Dự án khác

098 454 6666