Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà xưởng mới khu B Enzo Việt
Địa điểm : KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Tình Ninh Bình
Hạng mục : Cung cấp và ép cọc bê tông dự ứng lực D500A
Địa điểm : KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Tình Ninh Bình
Hạng mục : Cung cấp và ép cọc bê tông dự ứng lực D500A 
Thời gian thực hiện : 2020 

Dự án khác

098 454 6666