Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Bệnh Viện U Bướu Cần Thơ
Địa điểm : Phường An Bình- Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ
Hạng mục : Cung cấp cọc
 
 
 
Địa điểm : Phường An Bình- Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ
Hạng mục : Cung cấp cọc 
Thời gian thực hiện : 2019 

Dự án khác

098 454 6666