Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy sản xuất gạch ốp lát Á Mỹ - Lò 4
Địa điểm: KCN Thái Hòa - Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Hạng mục: Cung cấp cột, dầm, tấm sàn Hollowcore
Địa điểm: KCN Thái Hòa - Lập Thạch - Vĩnh Phúc
Hạng mục: Cung cấp cột, dầm, tấm sàn Hollowcore
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác

098 454 6666