Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Dự án nhà ở thương mại và nhà ở đô thị T&T Hưng Yên
Địa điểm: Huyện Yên Mỹ và Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A PC
Địa điểm: Huyện Yên Mỹ và Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 350A PC
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác