Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Công ty CP Đầu tư Xây dựng IBT
Địa điểm: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Hạng mục: Cung cấp tấm sàn Hollowcore
Địa điểm: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Hạng mục: Cung cấp tấm sàn Hollowcore
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác