Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cầu vượt sông Tam Bạc
Địa chỉ: Hồng Bàng - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công
Địa chỉ: Hồng Bàng - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công
Thời gian thực hiện: 2017

Dự án khác