Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Minh Đức Sơn Tây
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Sơn Đông - Sơn Tây - Hà Nội
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Sơn Đông - Sơn Tây - Hà Nội
 

Dự án khác