Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
ĐIỆN GIÓ CÀ MAU
Địa điểm: Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau
Hạng mục: Cung cấp và thi công
Thời gian thực hiện: Tháng 1/2022
Địa điểm: Xã Tân Tiến,  Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau
Hạng mục: Cung cấp và thi công
Thời gian thực hiện: Tháng 1/2022
 

Dự án khác

098 454 6666