Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
CẢNG NAM ĐÌNH VŨ GIAI ĐOẠN 2
Địa điểm: KCN Nam Đình Vũ, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc BTCT PHC D600B, D700C
Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021
Địa điểm: KCN Nam Đình Vũ, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc BTCT PHC D600B, D700C
Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021

Dự án khác

098 454 6666