Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
KHU ĐÔ THỊ VÀ CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ NAM SÔNG MÃ
Địa điểm: Phường Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Hạng mục: Thi công ép cọc ly tâm PHC – D350, D300
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021
Hạng mục: Thi công ép cọc ly tâm PHC – D350, D300
Địa điểm: Phường Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021

Dự án khác

098 454 6666