Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
ĐIỆN GIÓ CÀ MAU
Đia điểm: Tỉnh Cà Mau
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021
Đia điểm: Tỉnh Cà Mau
Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2021

Dự án khác

098 454 6666