Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
ĐIỆN GIÓ CÀ MAU
Địa điểm: Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau
Hạng mục: Cung cấp thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021
Địa điểm: Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau
Hạng mục: Cung cấp thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021

Dự án khác

098 454 6666