Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
KÊNH NỐI ĐÁY NINH CƠ
Địa điểm: Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
Hạng mục: Cung cấp cọc BTLT DƯL PHC D800B và D500B
Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021
Địa điểm: Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
Hạng mục: Cung cấp cọc BTLT DƯL PHC D800B và D500B
Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021
 

Dự án khác

098 454 6666