Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
ĐIỆN GIÓ QUỐC VINH SÓC TRĂNG
Địa điểm: Xã Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 1/2021
Địa điểm: Xã Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: Tháng 1/2021
 

Dự án khác

098 454 6666