Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
ĐIỆN GIÓ LẠC HÒA
Địa điểm: Lạc Hòa, Sóc Trăng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: 2021
Địa điểm: Lạc Hòa, Sóc Trăng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc
Thời gian thực hiện: 2021

Dự án khác

098 454 6666