Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cầu quá độ - Nhà máy đóng tàu Sông Thu
Địa chỉ: Đà Nẵng
Đối tác: Công ty TNHH MTV Sông Thu

Địa chỉ: Đà Nẵng
Đối tác: Công ty TNHH MTV Sông Thu
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D500B
Thời gian thực hiện: 2012

Dự án khác