Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cầu cảng - Nhà máy đóng tàu 189 - Bộ Quốc Phòng
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty Cổ phần xây dựng Tân Cảng số Một

Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty Cổ phần xây dựng Tân Cảng số Một
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D500C
Thời gian thực hiện: 2011

Dự án khác

098 454 6666