Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Xây dựng cảng chuyên dụng 20.000 DWT - Đình Vũ
Địa điểm: Đình Vũ - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc, thi công cầu cảng và các hạng mục khác
Địa điểm: Đình Vũ - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc, thi công cầu cảng và các hạng mục khác
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác