Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cầu cảng 10.000 DWT - Cảng 128 - Quân chủng Hải quân
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Xí nghiệp 359 - Công ty 319 - Bộ Quốc Phòng

Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Xí nghiệp 359 - Công ty 319 - Bộ Quốc Phòng
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D500B, D600C
Khối lượng: 24.000m
Thời gian thực hiện: 2011

Dự án khác