Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines - Gói 2
Địa chỉ: Quảng Ninh
Đối tác: Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines

Địa chỉ: Quảng Ninh
Đối tác: Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D500A, D600A, D700
Khối lượng: 330.000m
Thời gian thực hiện: 2010 - 2011

Dự án khác

098 454 6666