Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines
Địa chỉ: Quảng Ninh
Đối tác: Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines

Địa chỉ: Quảng Ninh
Đối tác: Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D500A, D700C
Khối lượng: 32.400m
Thời gian thực hiện: 2010

Dự án khác

098 454 6666