Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cảng FLAT Đình Vũ
Địa điểm: Đình Vũ - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc 600C, 700C PHC
Địa điểm: Đình Vũ - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc 600C, 700C PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác