Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cảng tiếp nhận tàu 30.000DWT đến 40.000DWT giảm tải
Địa điểm: Khu KT Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A, 350A, 500 PHC
Địa điểm: Khu KT Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc 300A, 350A, 500 PHC
Thời gian thực hiện: 2019

Dự án khác