Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Dự án đầu tư xây dựng cầu cảng Khu công nghiệp Cái Lân
Địa chỉ: Quảng Ninh
Đối tác: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Địa chỉ: Quảng Ninh
Đối tác: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D500B, D600C, D700C
Khối lượng: 38.600m
Thời gian thực hiện: 2009 - 2011

Dự án khác

098 454 6666