Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cảng dịch vụ dầu khí PTSC 20.000 DWT tại Đình Vũ
Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ

Địa chỉ: Hải Phòng
Đối tác: Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc D350A, D500C, D600C
Khối lượng: 43.000m
Thời gian thực hiện: 2009

Dự án khác

098 454 6666