Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cảng Chân Mây
Địa điểm: Thừa Thiên Huế
Hạng mục: Cung cấp cọc BTCT ứng suất trước PHC D700C, PHC D800C
Địa điểm: Thừa Thiên Huế
Hạng mục: Cung cấp cọc BTCT ứng suất trước PHC D700C, PHC D800C 
Thời gian thực hiện: 2018

Dự án khác