Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cảng Vinalines Đình Vũ
Địa điểm: Hải Phòng
Hạng mục: Thi công xây dựng cầu 1
Địa điểm: Hải Phòng
Hạng mục: Thi công xây dựng cầu 1
Thời gian thi công: 2018
 

Dự án khác