Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn
Địa điểm: Thanh Hóa
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D700
Địa điểm: Thanh Hóa
Hạng mục: Cung cấp, thi công cọc D700 (bến số 3, số 4)
Thời gian thi công: 2017 - 2018

Dự án khác