Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức

Dự án
Mở rộng cầu cảng - Công ty TNHH MTV 128 (giai đoạn 1)
Địa chi: Cảng 128 Đình Vũ - Hải An - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc D500 và D600
Địa chi: Cảng 128 Đình Vũ - Hải An - Hải Phòng
Hạng mục: Cung cấp cọc D500 và D600 (mở rộng cầu cảng 10.000 DWT
Thời gian thi công: 2017

Dự án khác